Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

NHIỆT LIỆT HỘI THAO'NHIỆT LIỆT HỘI THAO 

Túc cầu một quả trên sân
Hai phe đọ sức tranh phần thắng thua'
'NHIỆT LIỆT HỘI THAO 

Túc cầu một quả trên sân
Hai phe đọ sức tranh phần thắng thua
Bóng lăn khuất khuỷu quanh cua
Cuộc cờ gay cấn ngôi vua thế thần.

Bốn bên cổ vũ rần rần
Những pha nguy hiểm ngàn cân treo mành
Đối phương hậu vệ bung vành
Một mình một ngựa khung thành rộng rinh.

Lấy cho hết sức bình sinh
Một pha quyết định nhục vinh thỏa lòng
Quân ta chiếm thế thượng phong
Đối phương yếu vía khó mong gở huề.

Cuối giờ phong độ tràn trề
Cầu môn vững chắc khó bề tiến sâu
Tìm đâu ra phép nhiệm màu
Tiếng còi trộn tiếng thét gào vinh quang.

Hay tay nâng chiếc cúp vàng
Mà nghe tấc dạ lệ tràn niềm vui
Đồng lòng cùng tiến cùng lui
Giữ câu đoàn kết ngọt bùi đồng cam./.

Võ Hoàng Anh
12/06/2016'
NHIỆT LIỆT HỘI THAO

Túc cầu một quả trên sân
Hai phe đọ sức tranh phần thắng thua
Bóng lăn khuất khuỷu quanh cua
Cuộc cờ gay cấn ngôi vua thế thần.

Bốn bên cổ vũ rần rần
Những pha nguy hiểm ngàn cân treo mành
Đối phương hậu vệ bung vành
Một mình một ngựa khung thành rộng rinh.

Lấy cho hết sức bình sinh
Một pha quyết định nhục vinh thỏa lòng
Quân ta chiếm thế thượng phong
Đối phương yếu vía khó mong gở huề.

Cuối giờ phong độ tràn trề
Cầu môn vững chắc khó bề tiến sâu
Tìm đâu ra phép nhiệm màu
Tiếng còi trộn tiếng thét gào vinh quang.

Hay tay nâng chiếc cúp vàng
Mà nghe tấc dạ lệ tràn niềm vui
Đồng lòng cùng tiến cùng lui
Giữ câu đoàn kết ngọt bùi đồng cam./.

Võ Hoàng Anh
12/06/2016
 —

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét