Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

CHỮ HIẾU


'CHỮ HIẾU

Giàu sang bã bợn công danh
Mẹ cha đói khát chiếu manh trở mùa
Dày công cúng miễu, xây chùa
Sinh thành đau ốm, bốn mùa bặt tăm.

Trưng bày gỗ quý, rượu sâm
Cho cha bạc lẻ rì rầm kể công
Song thân sống chẳng no lòng
Thác quang bái tế muỗi mòng chứng tri.

Ra điều hiếu thảo từ bi 
Bàn thờ hương quả nệ chi sắc màu
Sinh thời thiếu trước, hụt sau
Mất rồi cỗ lớn, mâm cao cúng ruồi.

Đổ tiền khắp chốn mua vui
Nấm mồ của mẹ cỏ vùi đất hoang
Ăn chơi suốt sáng, canh tàn
Bàn thờ, di ảnh, khói nhang lạnh lùng.

Quanh năm kín lịch tiệc tùng
Thời gian gần mẹ dây thun giản dài
Nuôi cha, kể tháng tính ngày
Nhờ đâu ta có hình hài tứ chi.

Thà rằng sỏi đá vô tri
Người dưng, nước lã có khi mặc tình
Còn đây máu mủ kết tinh
Vô ơn, bạc nghĩa hỏi mình có đau.

Võ Hoàng Anh
29/04/2017'
CHỮ HIẾU

Giàu sang bã bợn công danh
Mẹ cha đói khát chiếu manh trở mùa
Dày công cúng miễu, xây chùa
Sinh thành đau ốm, bốn mùa bặt tăm.

Trưng bày gỗ quý, rượu sâm
Cho cha bạc lẻ rì rầm kể công
Song thân sống chẳng no lòng
Thác quang bái tế muỗi mòng chứng tri.

Ra điều hiếu thảo từ bi
Bàn thờ hương quả nệ chi sắc màu
Sinh thời thiếu trước, hụt sau
Mất rồi cỗ lớn, mâm cao cúng ruồi.

Đổ tiền khắp chốn mua vui
Nấm mồ của mẹ cỏ vùi đất hoang
Ăn chơi suốt sáng, canh tàn
Bàn thờ, di ảnh, khói nhang lạnh lùng.

Quanh năm kín lịch tiệc tùng
Thời gian gần mẹ dây thun giản dài
Nuôi cha, kể tháng tính ngày
Nhờ đâu ta có hình hài tứ chi.

Thà rằng sỏi đá vô tri
Người dưng, nước lã có khi mặc tình
Còn đây máu mủ kết tinh
Vô ơn, bạc nghĩa hỏi mình có đau.

Võ Hoàng Anh
29/04/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét