Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ'CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ
( 30/04/1975— 30/04/2017 )

Ngày ba mươi tháng tư
Trái tim như bừng sáng
Khắp nơi ngừng lửa đạn
Tiếng hò hét hoan ca.

Một vùng rợp cờ hoa
Lòng vui như mở hội
Dắt tay dìu đồng đội
Tình đồng chí thân thương.

Mẹ già gọt sầu vương
Nhìn về nơi xa thẳm
Hố đất sâu con nằm
Đã muôn đời ở lại.

Nỗi đớn đau quằn quại
Mất chồng lại mất con
Năm tháng đến héo hon
Vết thương lòng rỉ máu.

Dấu bùn non chưa ráo
Tàn tích của chiến tranh
Bao thế hệ cha anh
Chôn vùi nơi đất khách.

Vẫn hiên ngang khí phách
Đây hào khí Đông A
Chiến thắng thuộc về ta
Mang thanh bình trở lại.

Đế quốc mỹ thất bại
Tháo chạy thật thảm thương
Chúng phá sạch cầu đường
Thành chiến trường đổ nát.

Chúng ta vâng lời Bác
Lấy nghĩa để đối nhân
Phải cứng rắn khi cần
Để họ con đường sống.

Ở khắp nơi Việt cộng
Đội bùn đất đứng lên
Khi đất nước gọi tên
Toàn dân đã sẵn sàng.

Đây cờ đỏ sao vàng
Tiến thẳng vào Gia Định
Bắt ngay tên thủ lĩnh
Giành lại Dinh Độc Lập./.

Võ Hoàng Anh
28/04/2017'
CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ
( 30/04/1975— 30/04/2017 )

Ngày ba mươi tháng tư
Trái tim như bừng sáng
Khắp nơi ngừng lửa đạn
Tiếng hò hét hoan ca.

Một vùng rợp cờ hoa
Lòng vui như mở hội
Dắt tay dìu đồng đội
Tình đồng chí thân thương.

Mẹ già gọt sầu vương
Nhìn về nơi xa thẳm
Hố đất sâu con nằm
Đã muôn đời ở lại.

Nỗi đớn đau quằn quại
Mất chồng lại mất con
Năm tháng đến héo hon
Vết thương lòng rỉ máu.

Dấu bùn non chưa ráo
Tàn tích của chiến tranh
Bao thế hệ cha anh
Chôn vùi nơi đất khách.

Vẫn hiên ngang khí phách
Đây hào khí Đông A
Chiến thắng thuộc về ta
Mang thanh bình trở lại.

Đế quốc mỹ thất bại
Tháo chạy thật thảm thương
Chúng phá sạch cầu đường
Thành chiến trường đổ nát.

Chúng ta vâng lời Bác
Lấy nghĩa để đối nhân
Phải cứng rắn khi cần
Để họ con đường sống.

Ở khắp nơi Việt cộng
Đội bùn đất đứng lên
Khi đất nước gọi tên
Toàn dân đã sẵn sàng.

Đây cờ đỏ sao vàng
Tiến thẳng vào Gia Định
Bắt ngay tên thủ lĩnh
Giành lại Dinh Độc Lập./.

Võ Hoàng Anh
28/04/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét