Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Cháo Cá Lóc


Ăn cháo cá nhớ Miền Tây
Nhớ quê tôi đó những ngày thiếu niên
Dù nay xuôi ngược trăm miền
Làm sao quên được vị riêng quê nhà.

sáng tác: Võ Hoàng Anh