Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

HAI ĐỨA CON

HAI ĐỨA CON
Ơn trời mưa nắng thuận hòa
Đầu lòng con gái kế là con trai
Anh Thư chị cả đầu tay
Tròn hai tuổi mới còn hay đòi quà
Thành Nhân cậu út trong nhà
Chào đời kháu khỉnh thật là đáng yêu
Cảm ơn mẹ nó rất nhiều
Đẻ đau mang nặng bao nhiêu nhọc nhằn
Để anh hạ bút cấp bằng
Thụ phong danh hiệu giỏi, rằng sinh con
Nghe vang bao tiếng cười giòn
Ba năm hai đứa mẹ tròn con vuông.
Võ Hoàng Anh
13/06/2017