Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

THƯƠNG MẸ


Chợ đời vất vã mưu sinh
Vì con đâu quản thân mình đói no
Bó rau, lọn cải, cọng ngò
Lất lây ngày tháng chuyến đò chiều hôm
Tay chai , gối mỏi, lưng khòm
Mong sao đổi lấy chén cơm no lòng
Cảnh nghèo sao mãi long đong
Đàn con li xứ  lâu không thấy về
Để mẹ vất vã thôn quê
Tuổi già như nến cận kề gió đông
Cho con hết tuổi xuân hồng
Giờ đây tóc mẹ bềnh bồng mây giăng
Nợ đời trả hết còn chăng
Một đời gồng gánh vai oằn nặng Thương .

Sáng Tác : Võ Hoàng Anh
11/10/2013

TIỄN ĐẠI TƯỚNG VỀ NƠI TIÊN CẢNH.Một vị anh hùng đã ra đi
Trời Nam nước Việt nhuốm sầu bi
Đại Tướng một thời xông trận mạc
Giặc thù khiếp vía rã tứ chi.

Lẫm liệt oai hùng cao sỹ khí
Cầm binh diệt giặc dẹp loạn li
Nam chinh Bắc phạt máu xương đổ
Giành lại tự do có xá gì

Bách niên sức yếu còn lo nghĩ
Vận nước đương thời lớp người đi
Nhắm mắt xuôi tay rời trần thế
Nhẹ bước bồng lai ướt bờ mi

Linh kỳ thương nhớ người dũng khí
Trời nhuốm màu mây khóc biệt li
Nước Nam phủ trắng niềm thương tiếc
Linh cửu đưa người khói ngút nghi.

THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG TIỄN ĐẠI TƯỚNG VỀ NƠI TIÊN CẢNH.
sáng tác: Võ Hoàng Anh
06/10/2013