Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

TIỄN ĐẠI TƯỚNG VỀ NƠI TIÊN CẢNH.Một vị anh hùng đã ra đi
Trời Nam nước Việt nhuốm sầu bi
Đại Tướng một thời xông trận mạc
Giặc thù khiếp vía rã tứ chi.

Lẫm liệt oai hùng cao sỹ khí
Cầm binh diệt giặc dẹp loạn li
Nam chinh Bắc phạt máu xương đổ
Giành lại tự do có xá gì

Bách niên sức yếu còn lo nghĩ
Vận nước đương thời lớp người đi
Nhắm mắt xuôi tay rời trần thế
Nhẹ bước bồng lai ướt bờ mi

Linh kỳ thương nhớ người dũng khí
Trời nhuốm màu mây khóc biệt li
Nước Nam phủ trắng niềm thương tiếc
Linh cửu đưa người khói ngút nghi.

THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG TIỄN ĐẠI TƯỚNG VỀ NƠI TIÊN CẢNH.
sáng tác: Võ Hoàng Anh
06/10/2013

1 nhận xét: