Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

NÓNG QUÁ !

NÓNG QUÁ !
Tháng ba oi bức đêm ngày
Nước không đủ mát đôi vai phong trần
Thân nhiệt thời tiết không cân
Mau mau tìm nước ngâm chân thấy liền
Tìm đâu một cách rẻ tiền
Hạ được cái nóng như điên lúc này
Ai còn có kế nào hay
Mau mau chỉ giúp kịp bày cho nhau ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
25/03/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét