Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

NHÌN THOÁNG QUA

NHÌN THOÁNG QUA
Liếc sơ sắc đẹp hữu hình
Ai mà nhìn kĩ nghiêng đình vỡ chuông
Gái mà mềm nắn rắn buông
Gái mà não ngắn chân suông có thừa
Khôn ngoan sắc sảo đủ chưa
Khoe cơ lận chỉ gân thưa học đòi
Hiền ngoan thùy mỵ hiếm hoi
Gái thời A móc nổi trôi điệu đàng
Nết na chẳng đặng tày gang
Đẹp chi cái kiểu thời trang dị kỳ
Mấy quan một bộ xiêm y
Mấy đồng gái rở vứt đi là vừa
Nói cho bỏ tính mặc bừa
Đời sau con cháu phòng ngừa cũng nên./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
05/02/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét