Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

ĐÀN GẢY TAI TRÂU

ĐÀN GẢY TAI TRÂU
Ngồi buồn mắng gió hờn mây
Văn hoa nhồi nhét cỏ cây vô hồn
Khác nào nước đổ lá môn
Dã tràng se cát dại khôn rõ mười
Buồn nôn hai chữ kiếp người
Ông trời có mắt buồn cười chết thôi
Mực đen giấy trắng hẳn hòi
Đúng là số kiếp tôi đòi lá lay
Đất trời nằm gọn trong tay
Mặc tình thao túng sắp bày bóp bưng
Tay lòn tay bợ dè chừng
Việc gì đã có chống lưng cả rồi
Tai trâu nắn bóp liên hồi
Lợi đâu chả thấy thêm hôi tay mình 
Chung quy âu cũng vì tình
Tôn nghiêm vứt bỏ xuống sình hỡi trâu./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét