Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

KHÓI ĐỜI

KHÓI ĐỜI

Đời như cột khói mỏng manh 
Lả lơi chớp mắt đã thành hư không
Trượt chân tỉnh giấc mơ hồng 
Cố bơi ra khỏi cái vòng u mê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét