Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Cao Tửu

Cao Tửu


Mừng xuân dốc tửu cạn thiên thu
Hội ngộ bèo mây chén tạc, thù
Khai bút tân niên chúc mã đáo
Công Thành ý đẹp vạn niên tu.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh 
05/02/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét