Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Chữ Tài, Chữ Tai


Chữ Tài, Chữ Tai


Con gì sống lại không ăn
Có chăng quá ít dùng dằng đẩy đưa
Vạn năng sức mạnh thượng thừa
Khối tiền trước mặt có lừa mới chê
Trước sau chỉ một lời thề
Làm quan hay cướp ai chê tiền nhiều
Ở đây chẳng dám nói điêu
Tai nghe, mắt thấy bao nhiêu lần rồi
Thời nay đâu mấy hiếm hoi
Google gõ gõ ôi thôi hiện đầy
Bao nhiêu kẻ đã tra tay
Vào còng số tám đợi ngày hoàn lương
Vì đâu khép kín lối đường
Khóa vòng danh lợi bỡi vương chữ tài
Tường cao bốn bức gác tay
Vàng son thuở ấy như mây qua đầu
Lương tâm gậm nhấm nỗi sầu
Biết phân thiện ác thì đâu thế này
Chuyên tâm cố gắng sửa sai
Trở về cuộc sống những ngày tự do./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
04/02/2014


2 nhận xét: