Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

NO CHINA

NO CHINA
Chớ nên góp đạn cho Tàu
Để cho chúng bắn ngược vào nước ta
Gặp hàng Trung Quốc tránh xa
Ung thư tìm ẩn thối tha muôn đời
Chớ nên vì mấy bạc lời
Lương tâm vứt bỏ vào nơi ao tù 
Chúng cười còn bảo ta ngu
Mua hàng phế thải đại tu rẻ bèo
Trách thay đất nước còn nghèo
Dân ta còn khổ biết chèo chống sao
Biển đông nó cướp làm ao
Nó chặn hết cả lối vào. Đường ra
Khổ cho ngư dân của ta
Bắt được ít cá nó ra cướp liền
Hỡi người dân việt khắp miền
Hàng tàu nhìn thấy là liền tẩy chay ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
01/08/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét