Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

CẨU TRUNG

CẨU TRUNG
Bao nhiêu tàu , bao nhiêu quân
Bao nhiêu súng cứ mang ra dùng
Ta không sợ , ta không run
Ta con cháu nước Nam anh hùng.
Bọn giặc kia hãy nghe đây
Từng tấc đất từng ngọn cây
Từng con sóng nối cuối trời mây 
Ta quyết giữ ... Cấm chúng bây giở trò.
Hàng xóm đểu... Láng giềng tham
Chữ vàng bốn tốt nói..làm trái phương 
Bảo rằng cái lưỡi không xương
Mụ Hoa Xuân Oánh là phường vô liêm.
Phát ngôn của bộ ngoại giao
Chọn người ăn nói tào lao chán chường
Xét ra bằng hạng đứng đường
Không thì cũng chỉ là phường bá dơ.
Này tàu lớn.. Này súng to
Đụng tới đất Việt thành tro chẳng còn
Chúng bây có giỏi có hay 
Đi chọc thằng Mỹ thằng tây xem nào ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
31/07/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét