Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

TRÊN TỪNG CÂY SỐ

TRÊN TỪNG CÂY SỐ
 
 Ai về qua đất Đồng Nai
 Cẩn thận tốc độ kẻo bay túi tiền
 Không ăn thì rất là phiền
 Còn như chịu cắn thì nghiền tới xương
 Giao thông ấy luật đi đường
 Phải đóng lộ phí chuyện thường thế thôi
 Tốc độ quy định sẵn rồi
 Chớ nên vượt ẩu làm mồi chim ưng
 Núp lùm núp bóng vô chừng
 Được nộp ngân sách chuyện mừng quốc gia
 Đằng này tiền lẻ chẳng tha
 Biên bản xử lý qua loa có hình
 Lời khuyên nghe cũng hợp tình
 Đằng trước có trạm giữ mình thiệt hơn
 Bây giờ trong túi sạch trơn
 Nếu có bị thổi khổ hơn ăn mày
 Biên bản bằng nửa tháng cày
 Tiền nhà tiền chợ chuyến này tính sao
 Chưa kể vợ ốm con đau
 Lại còn bác sĩ thuốc tàu thuốc tây
 Ra đường lẹ có vài giây
 Vậy mà cái khó đong đầy thế kia
 Khuyên ai chớ có rượu bia
 Đi đường nguy hiểm nọ kia hao tài ./.
 

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
 28/07/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét