Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Valentime
Người ta chuẩn bị đón Valentine,
Còn tôi chuẩn bị tối nay ăn gì.
Canh chua cá lóc nhâm nhi, 
Gò đen rượu đế còn gì sướng hơn.
13/2 /2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét