Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

TÌNH XƯA NGHĨA CŨ


'TÌNH XƯA NGHĨA CŨ

Sao không thùy mị như xưa
Để ta say đắm như vừa mới quen
Mặc đời thay trắng đổi đen
Dù cho biển cả bao phen hãi hùng.

Tơ duyên vạn kiếp tương phùng
Gặp nhau chớ để lạnh lùng gối chăn
Bao nhiêu cách trở khó khăn
Ta vượt qua hết nhọc nhằn nệ chi.

Sao còn lệ đẫm bờ mi
Vui buồn sướng khổ công xi trụ bền
Cỏn con chuyện vặt thôi đền
Tính toan được mất gọi tên niết bàn.

Thế nhân trọn kiếp đa mang
Chữ tình chữ nghĩa hèn sang bất đồng
Đưa môi nhấp chén rượu nồng
Đắng cay uốn cạn vẫn không vơi sầu./.

Võ Hoàng Anh
28/04/2017'
TÌNH XƯA NGHĨA CŨ

Sao không thùy mị như xưa
Để ta say đắm như vừa mới quen
Mặc đời thay trắng đổi đen
Dù cho biển cả bao phen hãi hùng.

Tơ duyên vạn kiếp tương phùng
Gặp nhau chớ để lạnh lùng gối chăn
Bao nhiêu cách trở khó khăn
Ta vượt qua hết nhọc nhằn nệ chi.

Sao còn lệ đẫm bờ mi
Vui buồn sướng khổ công xi trụ bền
Cỏn con chuyện vặt thôi đền
Tính toan được mất gọi tên niết bàn.

Thế nhân trọn kiếp đa mang
Chữ tình chữ nghĩa hèn sang bất đồng
Đưa môi nhấp chén rượu nồng
Đắng cay uốn cạn vẫn không vơi sầu./.

Võ Hoàng Anh
28/04/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét