Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

ĐẤT NƯỚC TÔI


'ĐẤT NƯỚC TÔI

Việt Nam, đất nước tự hào
Trải qua mấy cuộc ba đào nhiễu nhương
Đứng lên tự lực, tự cường
Dẫn đầu có đảng mở đường cách tân.

Bắc Nam đoàn kết toàn dân
Làm nên sức mạnh thủy thần, đại phong
Thách quân cướp nước đừng hòng
Xâm lăng, đánh phá con rồng cháu tiên.

Nước nam tướng giỏi tài hiền
Cầm quân từ lớp tá điền, nông gia
Trẻ con cho đến cụ già
Lên đường nối gói ông cha diệt thù.

Băng rừng , vượt thác vụt vù
Đội hình chấn chỉnh trùng tu khí tài
Xuyên đêm lở núi gươm mài
Sức người dựng cọc pháo đài chỉnh trang.

Vẫn mong cờ đỏ sao vàng
Tung bay phất phới hân hoan ngày về
Làm trai chưa vẹn câu thề
Non sông khói lửa tứ bề giặc vây.

Gìn lòng tấc đất ngọn cây
Cha ông tạo dựng đã đầy máu xương
Người đi về cõi vô thường
Còn ta ở lại biên cương giữ gìn./.

Võ Hoàng Anh
25/04/2017'
ĐẤT NƯỚC TÔI

Việt Nam, đất nước tự hào
Trải qua mấy cuộc ba đào nhiễu nhương
Đứng lên tự lực, tự cường
Dẫn đầu có đảng mở đường cách tân.

Bắc Nam đoàn kết toàn dân
Làm nên sức mạnh thủy thần, đại phong
Thách quân cướp nước đừng hòng
Xâm lăng, đánh phá con rồng cháu tiên.

Nước nam tướng giỏi tài hiền
Cầm quân từ lớp tá điền, nông gia
Trẻ con cho đến cụ già
Lên đường nối gói ông cha diệt thù.

Băng rừng , vượt thác vụt vù
Đội hình chấn chỉnh trùng tu khí tài
Xuyên đêm lở núi gươm mài
Sức người dựng cọc pháo đài chỉnh trang.

Vẫn mong cờ đỏ sao vàng
Tung bay phất phới hân hoan ngày về
Làm trai chưa vẹn câu thề
Non sông khói lửa tứ bề giặc vây.

Gìn lòng tấc đất ngọn cây
Cha ông tạo dựng đã đầy máu xương
Người đi về cõi vô thường
Còn ta ở lại biên cương giữ gìn./.

Võ Hoàng Anh
25/04/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét