Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

NÓI VỢ NGHE NÀY


'NÓI VỢ NGHE NÀY

Mình đâu huyết thống, họ hàng
Mà sao xưng thiếp, gọi chàng tỉ tê
Thời gian đã cũ bùa mê
Đời nghèo gói ghém vẹn bề trước sau.

Chồng đâu có nỡ lòng nào
Trăng hoa, gái gú, sang giàu, phụ khinh
Bao năm chẳng nghĩa thì tình
Không duyên, cũng nợ, con xinh, vợ hiền.

Đừng nên mua lấy buồn phiền
Đè thêm gánh nặng lên miền cỏ hoa
Trách chi phận mỏng, quần thoa
Hờn ghen nước mắt nhạt nhòa ái ân.

Biết rằng đời lắm mỹ nhân
Với anh trọn kiếp chỉ cần em thôi
Làm sao có thể đổi ngôi
Bây giờ hàng giả nổi trôi khó lường.

Đôi khi lót tót ra đường
Trộm nhìn gái đẹp chuyện thường thế gian
Nhưng mà anh chẳng có gan
Rước thêm bà huyện mà tan cửa nhà.

Đời sinh chi lắm đàn bà
Không ai ngắm nghía thật là phí công
Buồn vì anh cũng đàn ông
Máu dê một loại nên không ngoại trừ./.

Võ Hoàng Anh
24/04/2017'
NÓI VỢ NGHE NÀY

Mình đâu huyết thống, họ hàng
Mà sao xưng thiếp, gọi chàng tỉ tê
Thời gian đã cũ bùa mê
Đời nghèo gói ghém vẹn bề trước sau.

Chồng đâu có nỡ lòng nào
Trăng hoa, gái gú, sang giàu, phụ khinh
Bao năm chẳng nghĩa thì tình
Không duyên, cũng nợ, con xinh, vợ hiền.

Đừng nên mua lấy buồn phiền
Đè thêm gánh nặng lên miền cỏ hoa
Trách chi phận mỏng, quần thoa
Hờn ghen nước mắt nhạt nhòa ái ân.

Biết rằng đời lắm mỹ nhân
Với anh trọn kiếp chỉ cần em thôi
Làm sao có thể đổi ngôi
Bây giờ hàng giả nổi trôi khó lường.

Đôi khi lót tót ra đường
Trộm nhìn gái đẹp chuyện thường thế gian
Nhưng mà anh chẳng có gan
Rước thêm bà huyện mà tan cửa nhà.

Đời sinh chi lắm đàn bà
Không ai ngắm nghía thật là phí công
Buồn vì anh cũng đàn ông
Máu dê một loại nên không ngoại trừ./.

Võ Hoàng Anh
24/04/2017
 —

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét