Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

ĐẤT MẸ LONG AN


'ĐẤT MẸ LONG AN

Về thăm Nhựt Tảo, Long An
Ngày mùa chín rộ đồng vàng lúa thơm
Dân nghèo ấm áo, no cơm
Con trâu bõm bẽm nhai rơm kéo cày.

Ngày xưa đánh Mỹ, chống Tây
Con sông Vàm Cỏ vang đầy chiến công
Anh hùng dạ thép, gan đồng
Dẫn đường giáo mác, tầm vông diệt thù.

Những năm khói lửa mịt mù
Miềm Nam cô lập cầm tù quân dân
Phong trào vì nước quên thân
Gái trai, già trẻ góp phần dựng xây.

Lửa hồng thiêu rụi tàu tây
Vàm sông Nhựt Tảo ngày nay lưu truyền
Nguyễn Trung Trực lúc sinh tiền
Làm nên trang sử thiêng liêng hào hùng.

Dân cày chân lấm tay bùn
Nhưng lòng yêu nước bập bùng cháy lên
Chiến tranh giờ đã ngủ quên
Ơn người cứu nước khắc trên sử vàng./.

Võ Hoàng Anh
23/04/2017'
ĐẤT MẸ LONG AN

Về thăm Nhựt Tảo, Long An
Ngày mùa chín rộ đồng vàng lúa thơm
Dân nghèo ấm áo, no cơm
Con trâu bõm bẽm nhai rơm kéo cày.

Ngày xưa đánh Mỹ, chống Tây
Con sông Vàm Cỏ vang đầy chiến công
Anh hùng dạ thép, gan đồng
Dẫn đường giáo mác, tầm vông diệt thù.

Những năm khói lửa mịt mù
Miềm Nam cô lập cầm tù quân dân
Phong trào vì nước quên thân
Gái trai, già trẻ góp phần dựng xây.

Lửa hồng thiêu rụi tàu tây
Vàm sông Nhựt Tảo ngày nay lưu truyền
Nguyễn Trung Trực lúc sinh tiền
Làm nên trang sử thiêng liêng hào hùng.

Dân cày chân lấm tay bùn
Nhưng lòng yêu nước bập bùng cháy lên
Chiến tranh giờ đã ngủ quên
Ơn người cứu nước khắc trên sử vàng./.

Võ Hoàng Anh
23/04/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét