Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

GIỌT NƯỚC MẮT'GIỌT NƯỚC MẮT
( thơ mới )
Đừng nên nhỏ lệ vì tình
Bởi vì họ đáng cho mình thế sao
Nếu như thật sự yêu nhau
Thì ai nở để nỗi đau đoạ đày.

Ngoài kia ngày tháng còn dài
Mở toang cánh cửa đón ngày mới lên
Nỗi buồn nào có gọi tên
Bùn nhơ ở dưới nắng trên đỉnh đầu.

Tình buồn lưu giữ chi lâu
Thả theo dòng nước nhiệm mầu cuốn trôi
Thời gian bụi bẩn xóa ngôi
Duyên xưa nợ cũ đến hồi trả vay.

Bình minh lại đón nắng mai
Hoàng hôn tím rịm giơ tay hứng chiều
Dặn lòng sống chậm mà yêu
Một lần lỡ bến đã nhiều đắng cay./.

Võ Hoàng Anh
20/04/2017'
GIỌT NƯỚC MẮT

Đừng nên nhỏ lệ vì tình
Bởi vì họ đáng cho mình thế sao
Nếu như thật sự yêu nhau
Thì ai nở để nỗi đau đoạ đày.

Ngoài kia ngày tháng còn dài
Mở toang cánh cửa đón ngày mới lên
Nỗi buồn nào có gọi tên
Bùn nhơ ở dưới nắng trên đỉnh đầu.

Tình buồn lưu giữ chi lâu
Thả theo dòng nước nhiệm mầu cuốn trôi
Thời gian bụi bẩn xóa ngôi
Duyên xưa nợ cũ đến hồi trả vay.

Bình minh lại đón nắng mai
Hoàng hôn tím rịm giơ tay hứng chiều
Dặn lòng sống chậm mà yêu
Một lần lỡ bến đã nhiều đắng cay./.

Võ Hoàng Anh
20/04/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét