Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Chủ Tớ

Con chó mà sống có tình
Dù đói chẳng bỏ chủ mình bơ vơ
Người sao lắm kẻ chơi dơ
Tính toan lợi dụng thừa cơ hại người
Thế gian quả lắm trò cười
Ô sin phản chủ hại người cưu mang
Mũi lòng trước cảnh lang thang
Không nhà không cửa họ hàng đuổi xua
Nhận về phụ giúp vụ mùa
Nuôi cơm bao ở kém thua người nào
Mỗi tháng được trả lương cao
Vậy mà dở chứng hô hào bất cam
Bày mưu tính kế chây làm
Thấy tiền mờ mắt lòng tham dâng trào
Nửa đêm quyết nhuộm máu đào
Người ra thiên cổ người vào trại giam
Hỏi ai đo được lòng tham
Lấy ân trả oán thiên phàm bất dung./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
16/11/2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét