Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

BẠN TỐT

BẠN TỐT

Bắn đi rồi chết cả hai
Không thì buông súng giơ tay đầu hàng
Tốt xấu giờ đã rõ ràng
Láng giềng mười sáu chữ vàng còn treo
Bên bờ vực thẳm cheo leo
Sống chết chưa rõ giàu nghèo xá chi
Được mất chỉ cách vài li
Thành bại rồi cũng ra đi không về
Tô son trét phấn làm hề
Lưỡi bò liếm láp tứ bề trùng khơi
Giả nhân giả nghĩa khắp nơi
Lừa thần gạt quỷ xem trời bằng vung
Xua quân đào bới tứ tung
Khoan dùi đục khoét hành hung ngang tàng
Ỷ mình to xác làm càn
Vừa ăn cướp vừa la làng nhục không ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
10/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét