Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

SONG THẤT LỤC BÁT LẠC VẬN.

SONG THẤT LỤC BÁT LẠC VẬN.
YÊU LẦM YÊU LẠI LẠI YÊU LẦM !
ĐỚN ĐAU ĐAU ĐỚN YÊU THẦM ĐỚN ĐAU 
NẾU MÀ ĐÃ PHẢI LÒNG NHAU
ANH NÊN CHA MẸ TRẦU CAU TRÌNH BÀY.
SÁNG TÁC: VÕ HOÀNG ANH
09/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét