Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

CUỘC SỐNG QUANH TA
'CUỘC SỐNG QUANH TA

Giành giật chi vài giây đèn đỏ
Có đáng không? Chậm cả một đời
Chuyến tàu nào rồi cũng đến nơi
Sao em không chọn tàu vơi mà về
Người ta lề lối đề hùê
Mặt em son phấn kiếp hề nhập vai'

CUỘC SỐNG QUANH TA

Giành giật chi vài giây đèn đỏ
Có đáng không? Chậm cả một đời
Chuyến tàu nào rồi cũng đến nơi
Sao em không chọn tàu vơi mà về
Người ta lề lối đề huề
Mặt em son phấn kiếp hề nhập vai./.

04/06/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét