Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

BÀI THƠ KHÔNG TÊN


'BÀI THƠ KHÔNG TÊN 

Văn hoa khô khốc nghèo nàn
Dám đâu thế sự luận bàn thiệt hơn
Biển đông căng cứng dây đờn
Lòng dân ngập mặn dày cơn sóng trào.'
BÀI THƠ KHÔNG TÊN

Văn hoa khô khốc nghèo nàn
Dám đâu thế sự luận bàn thiệt hơn
Biển đông căng cứng dây đờn
Lòng dân ngập mặn dày cơn sóng trào.

Những điều trông thấy mà đau
Ngàn năm văn hiến lẽ nào bó tay
Non sông gấm vóc trải dài
Biển ôm đất mẹ qua ngày lớn khôn.

Ngoài kia lũ giặc lộng ngôn
Ngày đêm cướp phá xây đồn trú quân
Lời ta chúng chẳng chịu tuân
Ra điều thách thức không ngừng dựng xây.
 /.

18/06/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét