Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

CHỦ TỚ

CHỦ TỚ
Ông chủ nghèo rớt mồng tơi
Còn thằng đầy tớ xe hơi nhà lầu
Ông chủ làm việc cấm đầu
Còn thằng đầy tớ vuốt râu nhịp giò
Ông chủ gầy guộc ốm o
Còn thằng đầy tớ ăn no béo phì 
Ông chủ cuốc bộ mỏi chi
Còn thằng đầy tớ cam ry chực chờ
Ông chủ ăn bụi ngủ bờ
Còn thằng đầy tớ New World đêm ngày 
Ông chủ lao động chai tay
Còn thằng đầy tớ tiền xài như rơm
Ông chủ thiếu áo đói cơm
Còn thằng đầy tớ bia ôm ra vào
Ông chủ gặp tớ cúi chào
Đầy tớ gặp chủ hô hào ra oai ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
28/04/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét