Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

VÙNG KỶ NIỆM


'VÙNG KỶ NIỆM

Qua sông vay một chuyến đò
Về làng nợ một câu hò ngọt trao
Lật vùng ký ức xanh xao
Nhớ màu hoa đỏ cồn cào tuổi thơ.

Nắng hè thiêu rụi giấc mơ
Bấm tay nhác thấy cuộc cờ nhiễu nhương
Nâng niu gói ghém mùa thương
Bao năm cát bụi soi gương dạn dày.

Bước chân qua những luống cày
Mồ hôi bỏng rát những ngày thay trâu
Nhọc nhằn ruộng cạn đồng sâu
Cơn giông bủa lưới bạc đầu mùa chiêm.

Trăng non cong nửa lưỡi liềm
Soi đường mở lối đi tìm hương xưa
Nghe quen từng bước chân đưa
Nghe đêm ngạt thở như vừa ngọt môi./.

Võ Hoàng Anh
01/05/2017'
VÙNG KỶ NIỆM

Qua sông vay một chuyến đò
Về làng nợ một câu hò ngọt trao
Lật vùng ký ức xanh xao
Nhớ màu hoa đỏ cồn cào tuổi thơ.

Nắng hè thiêu rụi giấc mơ
Bấm tay nhác thấy cuộc cờ nhiễu nhương
Nâng niu gói ghém mùa thương
Bao năm cát bụi soi gương dạn dày.

Bước chân qua những luống cày
Mồ hôi bỏng rát những ngày thay trâu
Nhọc nhằn ruộng cạn đồng sâu
Cơn giông bủa lưới bạc đầu mùa chiêm.

Trăng non cong nửa lưỡi liềm
Soi đường mở lối đi tìm hương xưa
Nghe quen từng bước chân đưa
Nghe đêm ngạt thở như vừa ngọt môi./.

Võ Hoàng Anh
01/05/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét