Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ

CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ
(30/04/1975 - 30/04/2015)

Chào mừng đại lễ bốn mươi năm
Giải phóng miền nam xóa bặt tăm
Bão đạn mưa bom không còn nữa 
Quân thù sạch bóng chiến công thầm
Giáo mác tầm vong ra đánh trận
Đạn pháo xe tăng phải thủng xăm
Châu chấu đá xe điều không thể 
Hay đâu xe đổ xác giặc nằm ./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
24/04/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét