Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

HƯƠNG ĐÊM'HƯƠNG ĐÊM

Hương tình lạc nẻo đam mê
Rơi câu hẹn ước lời thề thuở nao
Tình đầu nới lỏng tình sau
Dây trầu héo úa buồng cau ngã vàng.

Dại khờ trọn kiếp đa mang
Tình nay chấm hết sang trang ưu phiền
Ái ân nào đã thôi miên
Đẩy hương tình cũ sang triền dốc đêm.

Sương sa thấm ngọt môi mềm
Tình ai bỏ mứa đầy thềm vấn vươn
Hồn ta lạc giữa canh trường
Thầm mong gặp khách má hường kết duyên.

Hái sao ta kết làm thuyền
Đưa em đến khắp trăm miền mộng mơ
Đò xưa bến cũ bây giờ
Có còn đợi khách sang bờ hôm nao./.

Võ Hoàng Anh
27/06/2016'
HƯƠNG ĐÊM

Hương tình lạc nẻo đam mê
Rơi câu hẹn ước lời thề thuở nao
Tình đầu nới lỏng tình sau
Dây trầu héo úa buồng cau ngã vàng.

Dại khờ trọn kiếp đa mang
Tình nay chấm hết sang trang ưu phiền
Ái ân nào đã thôi miên
Đẩy hương tình cũ sang triền dốc đêm.

Sương sa thấm ngọt môi mềm
Tình ai bỏ mứa đầy thềm vấn vươn
Hồn ta lạc giữa canh trường
Thầm mong gặp khách má hường kết duyên.

Hái sao ta kết làm thuyền
Đưa em đến khắp trăm miền mộng mơ
Đò xưa bến cũ bây giờ
Có còn đợi khách sang bờ hôm nao./.

Võ Hoàng Anh
27/06/2016
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét