Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

DUYÊN NỢ


'DUYÊN NỢ

Đắng cay chỉ một miếng trầu
Cho người sống đến bạc đầu với nhau
Hay vì tham nửa buồng cau
Mà nên duyên nợ không sao tách rời
Vôi kia nung nấu phải thời
Tô vành môi thắm trọn đời không phai
Vôi nồng cau chát trầu cay
Cho tình đôi lứa ngày mai vững bền.

Võ Hoàng Anh
20/03/2017'
DUYÊN NỢ

Đắng cay chỉ một miếng trầu
Cho người sống đến bạc đầu với nhau
Hay vì tham nửa buồng cau
Mà nên duyên nợ không sao tách rời
Vôi kia nung nấu phải thời
Tô vành môi thắm trọn đời không phai
Vôi nồng cau chát trầu cay
Cho tình đôi lứa ngày mai vững bền.

Võ Hoàng Anh
20/03/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét