Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

TÂM SỰ MỘT LOÀI HOA


'TÂM SỰ MỘT LOÀI HOA

Trót đã mang thân một kiếp hồng
Buồn thương phận mỏng mãi phòng không
Sớm nở khoe mình trêu thế tục
Chiều tàn ẩn bóng ghẹo cuồng phong
Sắc nước bao lần ghi tấc dạ
Hương trời mấy bận khắc sâu lòng
Tao nhân chưa phỉnh e thiếu sức
Mặc khách mới phờ ngại thừa công .

Võ Hoàng Anh
19/03/2017'
TÂM SỰ MỘT LOÀI HOA

Trót đã mang thân một kiếp hồng
Buồn thương phận mỏng mãi phòng không
Sớm nở khoe mình trêu thế tục
Chiều tàn ẩn bóng ghẹo cuồng phong
Sắc nước bao lần ghi tấc dạ
Hương trời mấy bận khắc sâu lòng
Tao nhân chưa phỉnh e thiếu sức
Mặc khách mới phờ ngại thừa công .

Võ Hoàng Anh
19/03/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét