Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

GoStream


'GoStream

Cha mẹ sinh nhầm loại quái thai 
Mười hai con giáp chẳng giống ai
Tốn của nào hay gieo quả đắng
Hao công há biết gặt nhân cay
Uốn éo phơi bày câu vô dụng
Lượn lờ che đậy chữ bất tài
Da thịt mẹ cha chăm từng tí
Đành tâm bán rẻ để cầu like./.

Võ Hoàng Anh
04/04/2017'
GoStream

Cha mẹ sinh nhầm loại quái thai
Mười hai con giáp chẳng giống ai
Tốn của nào hay gieo quả đắng
Hao công há biết gặt nhân cay
Uốn éo phơi bày câu vô dụng
Lượn lờ che đậy chữ bất tài
Da thịt mẹ cha chăm từng tí
Đành tâm bán rẻ để cầu like./.

Võ Hoàng Anh
04/04/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét