Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG

Bầu trời không của riêng ai
Môi trường sinh thái chung tay giữ gìn
Tư duy thối nát hôi rình
Toàn đem lợi ích của mình lên trên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét