Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

NỤ CƯỜI

NỤ CƯỜI
Dù đời có lúc không vui
Cuộc sống có lúc đen thui đen thùi
Mau mau tìm cách đẩy lùi
Nụ cười có thể chôn vùi nỗi đau
Nụ cười không thể làm giàu
Cười lên chẳng mất xu nào mà lo
Cười tươi và cười thật to
Cười tươi giúp giảm kalo trong người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét