Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CON MÈO

CON MÈO
Mèo lười bắt chuột mèo hư
Mèo đi ăn vụng rất ư mèo tài
Lầu son kín cổng then cài
Tửu lâu quán trọ vẫn hoài tới lui
Trộm nhìn con cá vẫy đuôi
Đã thèm ra mặt tối thui đường về
Mèo này gặp mỡ thì chê
Gặp gái nó lại máu dê hiện hình ./.
Võ Hoàng Anh
20/03/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét