Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CUỐI TUẦN TỰ THƯỞNG

CUỐI TUẦN TỰ THƯỞNG
Đã nghèo bày đặt ăn sang
Lâu lâu tự thưởng khoe khoang vậy mà
Kính thưa quý vị ông bà
Em xin thú thật cả nhà mình hay
Còn răng ta cứ việc nhai
Nghèo thêm một bữa mấy ai chê cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét