Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

NGÀY 21/03/2016

NGÀY 21/03/2016
PHẦN CƠM 20.000đ TẠI ĐẤT CỦ CHI .
Tôi không đòi hỏi quá cao
Là bữa ăn chính làm sao cho vừa
Bao lần gọi nắng hô mưa
Nhưng rồi bổn cũ vải thưa mắc màn
Suất ăn những hai mươi ngàn
Vùng ven tiểu ngạch xếp hàng quy mô
Vẫn là ruộng cạn đồng khô
Cá cua thoi thóp đội mồ di cư
Thị mục sở tại thực hư
Đồng thanh nhất quán tiêu trừ thực căn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét