Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

ĐI CẤY

ĐI CẤY
Một đời dặm vá đồng bưng
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Mạ non đương tuổi xuân thời 
Bóc lên bỏ xuống rã rời thịt da.
Đồng chua từ buổi hôm qua
Dậy bùn tóc rối muối pha hương nhàu
Đêm qua tác nước gành hào
Sụt sùi đất lún ngã vào suối khe.
Hai bờ rậm rạp rào che
Đường lên bản thượng lăm le đá bồi 
Hì hục lên được chân đồi
Giật mình ngoác mắt núi đôi điệp trùng.
Mạ non chẳng đợi ngày mùng
Tranh thủ xuống giống ta cùng thênh thang 
Ruộng hẹp cỏ dại tràn lan
Đồi cao thừa nước điền khan men tình ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
15/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét