Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

KHÁT VỌNG

KHÁT VỌNG
Khát vọng vươn mình với nước non
Buồn trông lửa đốt tuổi xuân tròn
Ơn cha dưỡng dục chưa đền đáp 
Nghĩa mẹ sinh thành đã héo hon
Đất Bắc đường kia đang quấy phá 
Trời Nam lối nọ sắp tung đòn
Non sông một cõi luôn gìn giữ
Nước Việt ngàn đời mãi sắc son ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
15/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét