Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

TRƠ TRẼN MẶT DẦY

TRƠ TRẼN MẶT DẦY

Cái quân ăn cướp lộng ngôn
Trắng đen đảo ngược đuôi chồn lòi ra
Rõ ràng vừa cướp vừa la 
Có điên cũng biết chánh tà, ngay gian 
Biển đông dậy sóng kêu than 
Cũng vì cái chuyện giàn khoan thăm dò 
Ở đâu xuất hiện lưỡi bò 
Cái đường chín đoạn có hay ho gì 
Ngàn năm lịch sử còn ghi
Chủ quyền bất dịch bất di cho dù
Máu tuôn , thân gởi chiến khu
Toàn dân đoàn kết diệt thù xâm lăng ./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
12/05/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét