Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

BÒ CHINA

BÒ CHINA

Thằng TẦU tự nhận là bò
Nó lè cái lưỡi thăm dò biển đông 
Luật rừng của chúng thật ngông 
Cái đường chín đoạn vẽ trông buồn cười 
Vài đường gạch nối còn tươi 
Biển đông độc chiếm của người thành ta
Việt Nam đâu dễ bỏ qua 
Chẳng qua yêu chuộng thiết tha hòa bình 
Một khi đã hết đường binh
Toàn dân chung sức tiếp nghinh thằng Tầu
Đánh cho rõ mặt anh hào
Bảo vệ tổ quốc cùng nhau quật cường ./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
11/05/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét