Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG 

Mấy hôm nghe chuyện ngoài khơi 
Chuyện giàn khoan khủng đặt nơi biển nhà 
Chuyện thằng Trung Quốc thối tha 
Ỷ mạnh hiếp yếu ba hoa chích chòe 
Mang tàu quân sự ra khè
Khuấy động biển đảo hâm he dân mình 
Lưỡi bò chín đoạn tự in 
Mưu đồ bành trướng một mình tóm thâu
Nước Nam bất khuất dễ đâu
Núm ruột biển đảo từ lâu chủ quyền
Đồng lòng đả đảo bò điên
Cắt đứt cái lưỡi lắm phiền tầu khưa ./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
11/05/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét