Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

TIỂU NHÂN THÙ VẶT


TIỂU NHÂN THÙ VẶT
( dân trung quốc đốt cờ Việt Nam) 

Một lũ dốt nát đáng khinh 
Lá cờ bằng vải có tội tình chi
Chúng mày éo phải nam nhi 
Toàn thứ bệnh hoạn ngu si có thừa
Tiểu nhân, đê tiện biết chưa
Lãnh đạo thất học làm bừa xúi dân
Võ mồm yếu thế đòi gân
Đánh mày chi tổn hại thân anh hùng
Nước Nam ta đó ung dung
Ngàn năm lịch sử hiếu trung vẹn toàn
Đâu như lũ giặc xâm loàn
Làm chuyện bỉ ổi thốt toàn nghĩa nhân./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
13/05/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét