Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

KHÔNG NÊN QUÁ KHÍCH


KHÔNG NÊN QUÁ KHÍCH 
( Công nhân quá khích ở Bình Dương)

Tình hình trong nước nóng rang
Khắp nơi phản đối giàn khoan thăm dò 
Đừng thêm đục nước béo cò 
Biểu tình đúng mực lợi cho nước nhà
Không nên trút giận quá đà
Sẽ là cái cớ hại ta lợi thù
Tài sản hư hại phải bù
Vi phạm luật pháp ngồi tù như chơi
Nghe này, phản động khắp nơi
Chúng luôn tìm cách dùng lời khích ta
Một khi chiến sự xảy ra
Chúng ngồi hưởng lợi khề khà chiến công
Dân ta cả nước đồng lòng
Sợ gì giặc cỏ biển đông mấy thằng
Hãy nên sáng suốt mà rằng
Trên còn có Đảng như trăng soi đường
Thằng Tầu xâm chiếm đơn phương
Chúng tự chuốc lấy bị thương vào mình
Giang sơn gấm vóc in hình
Lòng dân ý Đảng hòa mình nước non ./.

Sáng tác : Võ Hoàng Anh
13/05/2014 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét