Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

NGƯỜI HAI MẶT


NGƯỜI HAI MẶT

Thật ra nó cũng rất hiền 

Nhưng đời đôi lúc nổi điên lạ thường
Làm nhiều, nói ít, bớt cương
Thưởng, phạt hai chữ ghét, thương rõ ràng 
Nói năng cũng rất đàng hoàng
Cũng chưa đến nỗi xổ sàng tự cao
Ra đường kính trước nhường sau
Bạn bè thân thiết mày, tao một lèo
Anh em chẳng kể giàu nghèo
Tiền bạc sòng phẳng chơi theo nước ngoài
Tình cảm muốn được lâu dài
Với tôi bạn phải thật ngay từ đầu
Đời này được có bao lâu
Tính toan, lợi dụng lòng nhau được gì
Một lần thôi nhé biệt ly
Đáp án đã có hỏi chi thêm phiền ./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
08/06/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét