Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

CÁO GIÀ GIAN XẢO


CÁO GIÀ GIAN XẢO

Nghe này họ Tập xấu xa 

Biển đông đâu phải ao nhà của mi
Đuổi hoài mà chẳng chịu đi 
Cứ trơ mặt chó nằm lì ngoài khơi 
Cá tra ngụp lặn chờ thời
Đợi người bố thí vài cơi phân thừa
Chửi mi chữ nghĩa nào vừa
Thứ quân ăn cướp làm bừa không hơn
Chúng bây gieo cảnh oán hờn
Khơi nguồn máu lửa trong cơn yên bình
Một tay thâu tóm hành tinh
Qua mặt thế giới rõ mình trẻ con
Đông quân mà tưởng là ngon
Ăn thua ở chỗ lì đòn chịu chơi
Quân tử há ngại máu rơi
Tự do nào quản thây phơi trận tiền
Hạnh phúc đâu chỉ dành riêng
Cho tên cẩu tăc, bò điên Cận Bình.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
07/06/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét