Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

NGÀY KHÔNG HẸN ĐẾN


NGÀY KHÔNG HẸN ĐẾN 

Buồn trông lũ sói háo ăn 

Tranh giành cấu xé, lăn săn, thèm thuồng 
Biển đông, khát vọng điên cuồng 
Xua quân lấn chiếm, khơi nguồn binh đao
Bất chấp luật biển ra sao
Súng to, thuyền lớn, ào ào đưa sang
Hòa bình khu vực bất an
Thách thức Mỹ, Nhật chọc gan chủ nhà
Thực tế chúng đã thua ta
Trên nhiều phương diện từ xa đến gần
Cộng đồng quốc tế ân cần
Tinh thần dân tộc xả thân quên mình
Kinh nghiệm tác chiến dụng binh
Xử sự khôn khéo giữ tình trước sau
Chủ quyền không thể chối mau
Ngàn năm còn đó đi vào sử sanh
Trải bao năm tháng chẳng lành
Giặc Tầu cướp phá máu tanh nhuộm bùn
Dồn ta vào bước đường cùng
Để rồi hủy diệt chết chung một lần
Mục tiêu nhắm sẵn khi cần
Chỉ cần nhấn nút một lần là xong
Toàn bộ thành phố diệt vong
Đó là kết cục sẽ không loại trừ ./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
01/06/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét