Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

THỨC TỈNH U MÊ


THỨC TỈNH U MÊ

Thêm giàn khoan nữa tiến qua 

Biên cương nơi đó Hoàng Sa oằn mình
Nghe chăng sóng gọi bình minh 
Hãy mau tỉnh giấc mơ xinh hỡi ngài.

Láng giềng bốn tốt cũng hay
Nói thì rất dễ, phủi tay sạch liền
Âm mưu toan tính lợi riêng
Tình nào sâu nặng hơn tiền đâu anh.

Đầu trộm, đuôi cướp rành rành
Nguyên hình lộ rõ thằng anh hung tàn
Vứt ngay mười sáu chữ vàng
Mau mau tỉnh giấc mơ màng âm u.

Chung tay ra sức trùng tu
Chấn chỉnh hàng ngũ chiến khu sẵn sàng
Quét sạch bè lũ sói lang
Viết tiếp trang sử chói chang hào hùng.

Núi sông xưa đã phân vùng
Bất khả xâm phạm trùng trùng thây phơi
Nay ta tuyên thệ đất trời
Đánh quân cướp nước không nơi xây mồ ./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
20/06/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét